Bądź na bieżąco i zapisz się na nasz NEWSLETTER!

Beata Mak-Sobota "Papier i szkło. Obiekty transliteralne"

18.01.18

 

Wystawa przedstawia  cykl prac inspirowanych kartą książki oraz najnowszy cykl obiektów opartych o koncepcję fuzji tworzyw, jakimi są papier i szkło. Właściwości tych materiałów  i wspólna cecha arkusza papieru i tafli szkła jaką stanowi płaszczyzna, sprawiły, że stały się one impulsem dla poszukiwań zmierzających do określenia sposobu wykorzystania relacji pomiędzy nimi w jednym obiekcie. Transparentność szkła i biel papieru, refleks światła w szklanej krawędzi  i walor multiplikacji papieru w bryłę,  inspirują do działań prowadzących do zjednania obu rodzajów materii w kompozycji przestrzennej. Jednocześnie celem jest tu także znalezienie metody zapisu dla tych aspiracji oraz dokonanie swoistej transliteracji znaków literowych w formę rzeźbiarską z pomocą szkła i papieru. Szkło staje się grafemem, a papier istotnym elementem dopełniającym  całości. Powstałe obiekty przestrzenne, ścienna kompozycja wieloelementowa oraz cykl szklano-papierowych obrazów przewidują też istotną rolę lustrai działanie jego odbicia. Intencją wystawy Papier i szkło - obiekty transliteralne jest próbą konwersji litery w obiekt i wypracowanie sposobu identyfikacja tego, co  najbardziej formalnie wartościowe dla jednoczesnego zastosowania obu tworzyw jakimi są papier i szkło.

Beata Mak Sobota

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beata Mak-Sobota (ur. 1968) - w latach 1989 - 1994 studiowała na Wydziale Ceramiki i Szkła wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta na kierunku projektowanie szkła. Od 1994 roku pracuje na macierzystym wydziale, od roku 2014 jako doktor habilitowany, a obecnie kieruje II Pracownią Szkła Użytkowego. W latach 2008 - 2012 pełniła funkcję kierownika Katedry Szkła, a od roku 2016 pełni funkcję prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.

Twórczo zajmuje się działalnością w szkle artystycznym, łącząc techniki kształtowania szkła "na gorąco" takie jak slumping, fusing z malaturami na szkle, eksploruje potencjał formalny szkła płaskiego  w kontekście obiektu kinetycznego oraz działa w obszarze designu eksperymentalnego. Swój dorobek twórczy prezentowała na kilkunastu wystawach indywidualnych m. in. w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, a jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, BWA Zamek Książ, Muzeum Okręgowego w Sosnowcu oraz w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

 

Story
Luminous story, vol.3

Wernisaż