About us

Get to know the Krakow glassworks

Krakowska Huta Szkła

(dawniej Centrum Szkła i Ceramiki), zlokalizowana w Krakowie przy ulicy Lipowej 3, to inicjatywa Sieć Badawcza Łukasiewicz -

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. To miejsce, które poprzez działalność edukacyjną, dydaktyczną, wystawienniczą i kulturalną przybliża Krakowianom oraz turystom historię i technologię sztuki szklarskiej.

 

W skład Krakowskiej Huty Szkła wchodzą:

 

 

Galeria Lipowa 3

organizująca cykliczne wystawy prac polskich artystów współczesnych, równocześnie oferująca oryginalne, ręcznie wykonane wyroby ze szkła i ceramiki (patery, misy, kieliszki, figurki, kasetki, biżuterię)

 

Pokazy ręcznego formowania szkła „na żywo"

- pozwalające z bliska poznać fascynujący proces powstawania szkła, a także umożliwiające wypróbowanie swoich sił w zawodzie hutnika-szklarza.

 

"Szkło w Krakowie. Przemysł i sztuka.

1931-1998" – stała ekspozycja dotycząca historii i technologii szklarstwa, obejmująca zbiór oryginalnych narzędzi używanych do ręcznego wytwarzania szkła, kolekcję zabytkowych naczyń szklanych pochodzących z przełomu XIX i XX wieku, a także kolekcję współczesnych artystycznych szkieł kolorowych, które zostały wytworzone w latach 1969-1998 przy Lipowej 3 

Nagroda "Słoneczniki" 2019

5 października 2019 Krakowska Huta Szkła (jeszcze jako Centrum Szkła i Ceramiki) została laureatem prestiżowej nagrody "Słoneczniki" w IX edycji konkursu portalu Czas Dzieci na najbardziej rozwojowe inicjatywy dla dzieci w kategorii "Sztuki wizualne"! Uroczysta gala wreczenia nagród odbyła się w krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Jury w składzie: pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. rodziny – pani Marzena Paszkot, prof. Jagoda Cieszyńska, dr Renata Pater, dr Joanna Olszewska-Gniadek, Agnieszka Karp-Szymańska oraz Wioleta Dyrcz tak uzasadniło wybór pokazów ręcznego formowania szkła wraz z warsztatami malowania na szkle:

Jest to nagroda za profesjonalne, dostosowane do możliwości młodych odbiorców, przekazywanie wiedzy na temat całego skomplikowanego procesu powstawania szkła. Zarówno podczas wykładu, połączonego z prezentacją kolejnych etapów produkcji szkła, jak i później - podczas warsztatów malowania na szkle, dzieci zachęcane są do współpracy i uczenia się przez doświadczanie. Zajęcia pogłębiają wrażliwość estetyczną, rozwijają wyobraźnię, myślenie twórcze i zdolności manualne. Poszerzają tym samych wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz sztuki użytkowej, rozbudzając zainteresowania techniczne i artystyczne.

Nagroda "Odys" za najlepszą jakość usług turystycznych 2017

W 2018 roku Krakowska Huta Szkła (jeszcze jako Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3) uhonorowana została nagrodą Odys 2017 za najlepszą jakość usług turystycznych w województwie małopolskim. W szczególności podkreślony został udział Centrum w Krakowskim Szlaku Techniki - pierwszego w Polsce miejskiego szlaku dziedzictwa przemysłowego. Uroczysta ceremonia odbyła się 9 lutego podczas Balu Karnawałowego Branży Turystycznej w Kopalni Soli w Wieliczce.

Krakowska Izba Turystyki ogromną wagę przywiązuje do jakości oferowanych usług. Już w 1994 roku odbyła się pierwsza edycja konkursu Odys, w którym to Kapituła przyznaje corocznie nagrody za najlepszą jakość usług turystycznych. Współorganizatorami konkursu są Województwo Małopolskie i Urząd Miasta Krakowa. W ponad 20-letniej historii konkursu - nagrody Odys  otrzymało ok 60 firm, a wśród nich siedem, które jako trzykrotni laureaci nagrody otrzymały również tytuły Super Odys i obecnie działają na rzecz polepszania jakości usług i utrzymywania wysokich standardów produktów turystycznych.

Nagrody ODYS 2017 przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele małopolskich instytucji: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, eksperci, dziennikarze.

1 kwietnia 2019 r. nastąpiło przekształcenie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie w instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Zmiana wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz. 2021 r. nastąpiła zmiana nazwy Centrum Szkła i Ceramiki na Krakowską Hutę Szkła.


Gallery See our photos
Kraków, ul. Lipowa 3

ikona
linia Contact us

Contact details

ikona Kraków
ul. Lipowa 3
ikona tel.
12 423 67 90
Opening hours of the gallery, permanent exhibition:
Monday - Friday 10-16

Opening hours of demonstrations of hand-forming glass
Monday - Friday 10-16
(last entrance to the show at 15:00)
linia Stay updated

Subscribe to the newsletter